BrinkShifter-2

 

Brink Race Products © 2003

 

SPECIFICATIONS

 

Adjustable kill time from 20 ms to 150 ms.

Shift recovery time, minimum time between shifts, is 5 ms.

 

 All inputs and outputs are protected against a short circuit, reverse polarity and are immune to noise. The box however must be connected according to the installations instructions for a proper function. The BrinkShifter-2 contains a LM7812 voltage regulator, IPS021 Power MOSFET relay driver and a NE7555 C-MOS timer besides standard components such as diodes, 1% metal film resistors, heavy duty alu-capacitors, a red LED and a 270° potentiometer. An external driver relay is included.

 

 Most cheap boxes that doesn’t make use of electronics but only use a capacitor, a resistor and a relay have a second of “recharge” time when no shifts can be performed. That is unacceptable for example if you experience wheel spin from 1st to 2nd gear shifts and you immediately want to shift into 3rd gear. That is impossible with the “El Cheapo” box but not a problem with this fully electronic design.

 

Voltage supply: Max 24 V, min 10 V.

Current consumption: Max 1 A, min 7 mA (idle).

Relay driver output: Max 1 A.

Kill input current sink: Max 33 mA (you can use a very small switch).

 

CONNECTIONS

 

RED    +12V from battery

BLUE   0V/GROUND/CHASSIS from the common source (don’t spread out the ground signals!)

 

BROWN         Output, to relay driver "85" (both outputs are “hot”, do NOT ground)

WHITE/BLACK   Output, to relay driver "86"

 

PINK/GREEN    Kill input (both inputs are “hot”, do NOT ground)

GRAY          Kill input

 

Wire from +12V ignition to relay "30" (common pole).

Wire from relay "87a" (normally closed) to ignition coils.

 

INSTALLATION INSTRUCTIONS

 

Connect RED/+12V to a source capable of supplying a minimum of 12 Volt and 1 Amp.

Connect the BLUE/GROUND to the one and only chassis ground you have on the vehicle, most often a common terminal coming straight from the battery negative terminal. Do not make use of more than one grounding point unless such device is only for indication use only and not a signal source such as an ignition timing sensor.

 

Connect BROWN/85 to the relay terminal marked "85".

Connect WHITE/BLACK/86 to the relay terminal marked "86".

Connect Ignition/+12V to the relay terminal marked "30".

Connect the relay terminal marked "87a" to the plus/+ side of the ignition coils.

Connect the PINK/GREEN/KILL to one of the shifter switch terminals.

Connect the GRAY/KILL to the other shifter switch terminal.

 

Note 1: Vibrations will interrupt the helper relay so the relay must be installed in such way that it is protected against vibrations so that it will not disrupt the ignition.

 

Note 2: If you have a Dyna2000 ignition you can connect the helper relay in such way that it will tell the Dyna2000 to kill the ignition. Please see the Dyna2000 instructions.

 

OPERATION

 

 When the PINK/KILL and the GRAY/KILL are closed/connected to each other, the relay is activated only once until the wires are opened/disconnected again. The “one-shot” activation/kill time is adjustable between 20 to 150 ms with the turn knob (potentiometer) on the box. Max clock-wise is the longest kill time.

 

 The PINK and GRAY "kill" wires has to be opened/disconnected for at least 5 milliseconds for the box to be armed and allowed to shift again after completed shift sequence.

 

 

 

 

 

Web site http://andersbrink.se/                                    e-mail: andersbrinks@hotmail.com


BrinkShifter-2

 

Brink Race Products © 2003

 

SPECIFIKATIONER

 

Justerbar dödartid mellan 20 till 150 millisekunder (0.02 – 0.15 sekund)

Återställningstid för att kunna utföra nästa växling är 5 ms, 0.005 sekunder.

 

 Alla ingångar och utgångar är skyddade mot kortslutning, polväxling och elektriska störningar (från tändning etc). Lådan måste dock anslutas enligt installationsanvisningarna för att fungera enligt specifikation. BrinkShifter-2’an innehåller en LM7812 spänningsregulator, en IPS021 Power MOSFET relädrivare och en SA555N tidskrets förrutom standardkomponenter som till exempel dioder, 1% metallfilmsmotstånd, torrtantalkondensatorer, en röd lysdiod och en 270° vridpotentiometer. Kitet inkluderar ett växlande relä som skall anslutas utanför lådan.

 

 Alla “billiga” quickshifters som inte använder någon annan elektronik än ett motstånd, en kondensator och ett relä har en återställningstid på minst en sekund innan nästa växling kan ske utan att växlingstiden blir för kort. Det är inte godtagbart om du till exempel får hjulspinn när du växlar från ettan till tvåan och omedelbart vill lägga i treans växel för att inte förlora någon tid och samtidigt lugna ned bakdäcket (sluta spinna). Det är omöjligt med ”billigare” (inte nödvändigtvis billigare i inköpspris) varianter av Quickshifters men det går alldeles lysande med den här helelektroniska konstruktionen.

 

Matninsspänning: 10 till 25 Volt.

Strömförbrukning: 0.07 till 1 Ampere (inaktiv/aktiv).

Reläutgångens drivkraft: Max 1 Ampere.
Dödaringånges aktiva strömnivå är 33 mA, dvs du kan använda en väldigt liten omkopplare.

 

ANSLUTNINGAR

 

RÖD    Ingång, Matninsspänning, +12 Volt

BLÅ    Ingång, JORD/NOLLA/CHASSI/0 Volt

 

BRUN          Utgång, Reläkontakt "85" (dessa signaler får EJ jordas)

VIT/SVART     Utgång, Reläkontakt "86"

 

ROSA/GRÖN     Ingång, dödare (dessa signaler får EJ jordas)

GRÅ           Ingång, dödare

 

INSTALLATIONSANVISNINGAR

 

Anslut den RÖDA/+12V kabeln till en strömkälla som kan leverera minst 12 Volt och 1 A. Anslut den BLÅ/JORD kabeln till den enda (och gemensamma) jordpunkten du har på ditt fordon. Använd inte flera olika jordpunkter på ditt fordon annat än till saker som inte ska avge signaler. Din tändplatta t.ex. måste absolut anslutas till fordonets gemensamma jordanslutning för att motså störningar så effektivt som möjligt.

 

Anslut BRUN/85 till reläkontakten "85".

Anslut VIT/SVART/86 till reläkontakten "86".

Anslut Tändning/+12V till reläkontakten "30".

Anslut reläkontakten "87a" till plus/positiva sidan på tändspolarna.
Anslut ROSA/GRÖN/Dödare till en av dödarkontaktens anslutningar (t.ex. bromsljuskontakt).

Anslut GRÅ/Dödare till den andra dödarkontaktens anslutning.

 


Obs 1) Kraftiga vibrationer kan störa det medföljande växlingsreläet och därigenom störa tändningen. Montera reläet på ett sådant sätt att det inte påverkas av vibrationer i chassit. Montera lämpligtvis reläet med en gummiupphängning eller inlindad i skumgummi.

 

Obs 2) Om du har en Dyna2000 tändning kan du ansluta reläet på ett sådant sätt att det styr Dyna2000 tändningens inbyggda ”dödarfunktion”. Se instruktion för Dyna2000.

 

Obs 3) Du kan använda din tut-knapp som dödarsignal. Koppla då den ROSA/Dödare kabeln till den kontakt på signalhornet som inte har +12V på sig i normalt läge. Om ditt kablage har en GRÖN kabel, anslut den GRÅ istället för den ROSA kabeln (som ju inte finns ;-).

Dvs, har du ROSA/GRÅ kabelstam, anslut den ROSA. Har du GRÅ/GRÖN kabelstam, anslut den GRÅ.

Kortfattat, du ska jorda en kabel. I enda fallet den ROSA, i det andra – den GRÅ.

 

Skillnaden är enbart färgmässig.

 

Slutkläm, i ena fallet är ROSA/GRÅ = IN-SIGNAL/JORD, i det andra fallet är GRÅ/GRÖN = IN-SIGNAL/JORD. You get it, uppfattat? Om inte, låt nån tredje person installera lådan åt dig.

 

ANVÄNDNING

 

 När de ROSA/GRÅ och GRÅ/GRÖN kablarna ansluts till varandra kommer reläet att aktiveras en enda gång till dess att kablarna har separerats/öppnats igen. Dödartiden är inställbar mellan 0.02 till 0.15 sekunder med hjälp av vredet på lådan. Maximalt medurs ger längst dödartid. En lämplig grundinställning är mittemellan de båda ändlägena.

 

 De ROSA/GRÅ och GRÅ/GRÖN ”dödar” kablarna måste brytas i minst 5 millisekunder (0.005 sekunder) för att lådan ska återaktiveras och vara beredd för nästa växling.
 Justera tiden med vredet så att den precis börjar missa växlingar, vrid sen tillbaka vredet en eller två siffor/markeringar. Vill du spara på växellådan, ställ då upp ytterligare en eller två siffors för längre dödartid.

 

Lycka till!   /anders @ andersbrink.se