Den övre märkningen: L1111R är alltså storlek på vevtapparna från vänster (L) till höger(R),
Och den undre: BAAAAA är alltså storlek på ramtapparna.